Kaç Tip Anal Fistül Vardır

Kaç Tip Anal Fistül Vardır?

fistül belirtileri nelerdir

Kaç Tip Anal Fistül Vardır?

Başlıca 4 tip fistül vardır.

İntersfinkterik Fistüller

Makatı kontrol eden iç kas ile dış kas arasından geçerek makat içine açılır. Makat fistüllerinin % 70’ini oluşturur. İç makat kası (internal anal sfinkter) ile intersfinkterik boşluğa (iç ve dış makat kası arası) ve oradan da perine adı verilen makat derisine uzanır.

Transfinkterik Fistüller

Makatı kontrol eden dıştaki kasın arasından geçerek makat içine açılır. Makat fistüllerinin % 25’ini oluşturur. İç makat kası (internal anal sfinkter) ile dış makat kası (eksternal anal sfinkter) arasında alçakta seyredip iskio-rektal çukura açılır ve oradan da perine adı verilen makat derisine uzanır.

Suprasfinkterik Fistüller

Makatı konrol eden kasların hepsinin üzerinden geçerek makat içine açılır. Makat fistüllerinin % 5’ini oluşturur. İntersfinkterik boşluktan yukarında pubo-rektal kas (leğen kemiği tabanındaki kas) aracılığı ile iskio-rektal boşluğa ve oradan da perine adı verilen makat derisine uzanır.

Ekstrasfinkterik Fistüller

Makat etrafındaki cilt ile kalın bağırsağın son bölümü olan rektum içine direkt açılır. Makat fistüllerinin % 1’ini oluşturur. Perine adı verilen makat derisinden levator ani kasına (leğen kemiği tabanını saran kas) ve oradan da rektum adı verilen bağırsağa uzanır.